THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18.1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18.1 trân trọng kính mời Quý cổ đông, thành viên HĐQT, Thành viên BKS, người đại diện quản lý vốn của Công ty LICOGI18 tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian: 08h00, thứ 6 ngày 08 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Hội trường công ty – Tầng 3, LICOGI 18.1 TOWER, Đường Trần Quốc Nghiễn, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung đại hội: Chi tiết trong file đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *