Liên hệ

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1

Tầng 3, Licogi 18.1 Tower, đường Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh

0203.3618529

Fax: 0203.3618591

Mr Hiệp – Trưởng phòng TCHC
SĐT: 0977.741.388

 

Email: congty18.1@gmail.com