LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CÁC PHÒNG BAN & LỄ TRI ÂN ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ DÌNH NGUYÊN KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Hôm nay, ngày 06/09/2022 vào lúc 08h30 tại tầng 3 tòa nhà Licogi 18.1 Tower đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ các phòng ban & tri ân đồng chí Nguyễn Thị Dình nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1.
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ :

 

Tại buổi họp, Hội đồng quản trị Công ty đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho bà Nguyễn Thị Dình, nguyên Kế toán trưởng công ty nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đào Đức Tài – Giám đốc công ty trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng cho ông Đỗ Anh Tuấn

 

Ông Nguyễn Văn Hiệp giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Ông Đào Đức Tài – Giám đốc công ty trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC cho ông Nguyễn Văn Hiệp

Ông Nguyễn Đình Công giữ chức vụ Phó phòng Tài vụ.

 

Ông Đào Đức Tài – Giám đốc công ty trao quyết định bổ nhiệm


Tumeur de la prostate : pronostic en fonction du stade, du grade et du risque

Tumeur de la prostate : pronostic en fonction du stade, du grade et du risque

chức vụ Phó phòng Tài vụ cho ông Nguyễn Đình Công

Sau lễ bổ nhiệm chức vụ các phòng ban là buổi lễ tri ân bà Nguyễn Thị Dình nguyên Kế toán trưởng của Công ty.

Ông Đào Đức Tài – Giám đốc công ty trao quà tri ân bà Nguyễn Thị Dình nguyên Kế toán trưởng Công ty

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *