Hội đồng cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản…

Ngày 16/11/2022 HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Licogi 18.1 thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tổng mức đầu tư của Dự án Khu đô thị Bí Trung.

 

Sau khi kiểm phiếu kết quả đạt được: BB Kiểm phiếu

 

HĐQT thông qua nghị quyết số: Nghị Quyết HĐQT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *