ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Văn phòng Tầng 3, Licogi 18.1 Tower, đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để tổng kết năm 2022.

Cuộc họp nhằm đánh giá kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh diễn ra trong đại hội.

Hội đồng quản trị chụp ảnh cùng BKS mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *