ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 08 tháng 04 năm 2022 tại Văn phòng Tầng 3, Licogi 18.1 Tower, đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, Quảng Ninh/

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để tổng kết năm 2021.

Cuộc họp nhằm đánh giá kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đồng thời bầu ra Hội đồng quản trị kế tiếp nhiệm kỳ 2022 -2027.

Một số hình ảnh diễn ra trong đại hội.

Các cổ đông đưa ra biểu quyết:
Acheter cialis en ligne france

height=”503″ />

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *